YENI NESIL üRETIMDE ‘IşBIRLIKçI ROBOT’LAR DEVREDE

Geleceği referans alan teknolojik yaklaşımların masaya yatırıldığı webinar dizisinde, şirketin FR-E800 serisi frekans inverterleri, akıllı PLC serisi, M80/M800 serisi CNC kontrol üniteleri, merkezi denetleme kontrol ve veri toplama sistemi MAPS Scada, geleceğin otomasyon ihtiyacını karşılayan J5 Servo Motor serisi ve son olarak yeni nesil üretim hatlarında giderek yaygınlaşan...

Source: